Trójwymiarowa Korekcja Skolioz wg K. Schroth

1 500,00 

Termin: 14-16.12.2018 (piątek-niedziela)

Miejsce szkolenia:

Piątek: Ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa (Hotel Czerniewski, sala konferencyjna B)

Sobota/Niedziela: Ul. Ryżowa 17, 02-483 Warszawa (Przedszkole nr 419)

Instruktorzy: mgr Dalia Woźnica

Cele: Zapoznanie się z praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą leczenia skolioz.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

 • Najnowsze wytyczne terapii skolioz wg SOSORT
 • Definicje, patomechanizm, biomechanika skolioz
 • AIS skolioza idiopatyczna- z komponentą malformacji rdzenia
 • Skolioza idiopatyczna- z komponentą zaburzeń tk. łącznej
 • Podstawy koncepcji metody K.Schroth
 • Badanie, diagnoza, prognozowanie
 • klasyfikacja typów skolioz
 • Korekcja postawy, ADL ze skoliozą
 • Budowanie ćwiczeń
 • Nauka oddechu korekcyjnego 3D
 • Międzynarodowe nazewnictwo
 • Chwyty mobilizujące
 • Techniki wspomagania korekcji

Czas trwania: I dzień 16:00- 19:00, II dzień 8:00- 18:00, III dzień 8:00-15:00

Szkolenie obejmuje 26 godzin dydaktycznych i trwa 3 dni (1h dydaktyczna = 45 min.).

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych,
 • skrypt,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.