Kinesiology Taping w Logopedii. Plastrowanie dynamiczne- Kurs Rozwijający

450,00 

Kurs Podstawowy link:

http://kursy.med-school.pl/produkt/kinesiology-taping-w-logopedii-plastrowanie-dynamiczne-kurs-podstawowy/

Miejsce szkolenia:  ul.Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, [link google]

Termin: 28.10.2018 (niedziela)

Cena: 450 zł

Dostępność: Są wolne miejsca.

Prowadzący: dr Ireneusz Hałas – specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior Instruktor K-Active Taping.

Czas trwania: Godziny 10:00- 18:00

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min.)

Uczestnicy kursu otrzymują: 

 • skrypt szkoleniowy z technikami plastrowania
 • plaster K-Active Tape Classic
 • certyfikat uczestnictwa w języku polskim.

Uczestnicy do zajęć potrzebują:

 • strój sportowy (top dla Pań)
 • obuwie na zmianę
 • ręcznik na leżankę
 • ostre nożyczki do cięcia plastrów (typu biurowe Tetis)

Do kursu może przystąpić:

 • logopeda
 • neurologopeda


Program kursu

10.00-12.00 Rozpoczęcie. Część teoretyczna

 • Anatomia i fizjologia mięśni oraz nerwów górnego kwadrantu ciała.
 • Omówienie systemu mięśniowo-powięziowo-nerwowego biorącego udział w artykulacji
  i innych czynnościach strefy ustno-twarzowej.

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15- 13.45 Część praktyczna

 • Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping)
  • Aplikacje na nieprawidłowe napięcie mięśni w obrębie twarzy;
  • Aplikacje na niedowład i porażenie mięśni twarzy;
  • Aplikacje na obrzęk twarzy;
  • Wspomagające aplikacje na bruksizm.

13.45 -14.15 Lunch

14.15-15.45 Część praktyczna

 • Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping)
  • Aplikacje wspomagające terapię w progenii;
  • Aplikacje dla poprawy mechaniki żuchwy;
  • Aplikację na stabilizujące żuchwę (niestabilność żuchwy)

15.45-16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.45 Część praktyczna

 • Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping)
  • Aplikacje wpływające na redukcję ślinienia;
  • Aplikację stymulujące pracę mięśnia okrężnego ust;
  • Aplikacje przy niedomykaniu ust;
  • Aplikacje korygujące sylwetkę w celu normalizacji balansu mięśniowego – wspomaganie pionizacji języka;
  • Aplikacje wspomagające prace na zaburzeniami połykania (dysfagia),
  • Aplikacje dla przepony (wspomaganie oddechu).

17.45-18.00 Dyskusja. Zakończenie kursu – rozdanie certyfikatów