Is this baby ok? Znajdź odpowiedź w Terapii – Sarah Capelovitch

1 200,00 

Termin: 5-6.04.2019 (piątek-sobota)

BRAK WOLNYCH MIEJSC- otwarta LISTA REZERWOWA. Zapisy na listę rezerwową-  kontakt@med-school.pl

Miejsce szkolenia:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, Centrum Edukacyjne, Sala Konferencyjna A

SZKOLENIE OBEJMUJE:

  • Kliniczne podejmowanie decyzji
  • Jakie są główne zmiany w rozumowaniu klinicznym w świetle aktualnych badań nad niemowlakami
  • Najważniejsze cechy rozwoju niemowlaka do 1 roku życia
  • Omówienie wybranych przypadków klinicznych, film + pokaz terapii+ dyskusja
  • Różnicowanie hemiplegii i diplegii spastycznej
  • Omówienie wybranych przypadków klinicznych: diagnostyka i terapia dziecka wiotkiego, dziecko ze zmiennym napięciem mięśniowym, pacjent + pokaz na żywo
  • Zaburzenia oralne występujące w różnych zaburzeniach neurologicznych u niemowląt
  • Informacje potrzebne dla pacjenta do domu

Instruktor:

Sarah Capelovitch, PT PhD, Bobath EBTA Senior Instruktor W 1981 roku otrzymała tytuł instruktora NDT Bobath z rąk Karla i Berty Bobath. Przez wiele lat była przewodniczącą European Bobath Tutors Association (EBTA). Prowadzi kursy NDT – Bobath na całym świecie. Ukończyła kurs Vojty, uwalniania powięzi, integracji sensorycznej (SIPT) i uczestniczyła w dwumiesięcznym kursie w Instytucie Peto na Węgrzech. W latach 1982-2004 była kierownikiem fizjoterapeutów w Gan Shikumi, Jerozolima oraz do roku 2007 starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Hajfie.  Wykłada na licznych międzynarodowych konferencjach poświęconych terapii dzieci, była także w komitecie organizacyjnym The Eastern European and Mediterranean Conference, Izrael, 2008. Jest założycielem Palestinian–Israeli Forum on rehabilitation in Neurodisabilities, w ramach programu JDC Mideast z 2006 roku. Aktualnie zaangażowana jest w doradztwo w ramach Wczesnej Interwencji przedszkolach oraz w prywatnej klinice. Przewodniczy także izraelskiemu oddziałowi EBTA.

Czas trwania: I dzień 9:00- 17:00, II dzień 9:00- 17:00

Szkolenie obejmuje 21 godzin dydaktycznych i trwa 2 dni (1h dydaktyczna = 45 min.).

Ilość miejsc jest ograniczona

Warsztaty będą tłumaczone na język polski.

Uczestnicy kursu otrzymują:

  • ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych,
  • certyfikat ukończenia szkolenia

Zapisy na listę rezerwową-  kontakt@med-school.pl

Brak w magazynie