FTM – Funkcjonalna Terapia Manualna

1 895,00 

Termin:    Wkrótce zostanie ustalony, jeśli jesteś zainteresowany/a kursem- napisz do nas kontakt@med-school.pl

Miejsce szkolenia: ul. Elektronowa 2D, Warszawa

Instruktorzy: mgr Monika Sekrecka-Rumińska i mgr Marta Waszkiewicz

Cele: Zapoznanie się z diagnostyką i najskuteczniejszymi technikami terapii manualnych – polegających na wspomaganiu leczenia narządu ruchu, w szczególności kręgosłupa i stawów obwodowych. Nauka docierania do chorych miejsc poprzez oscylacje, mobilizacje i manipulacje. Celem terapii jest zniesienie bólu i przywrócenie normalnej ruchomości w zablokowanych partiach kręgosłupa lub stawach.

Czas trwania: -I Moduł: I dzień 9-17, II dzień 9-17, -II Moduł: I dzień 9-17, II dzień 9-17

Szkolenie obejmuje 42 godziny dydakt. podzielone na 2 moduły

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych,
 • skrypt,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Uczestnicy do zajęć potrzebują:

 • stroju sportowego,
 • butów na zmianę,
 • osobistego dużego ręcznika.

Do kursu może przystąpić:

 • lekarz, fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister),
 • technik masażu,
 • student fizjoterapii (od II roku studiów licencjackich)


Program kursu

Moduł I

 • Wprowadzenie do terapii manualnych i zapoznanie się z podstawowymi pojęciami.
 • Szczegółowe badanie pacjenta, wskazania i przeciwskazania do terapii.
 • Badanie różnicowe oraz testy bezpieczeństwa.
 • Cieśni – diagnostyka i terapia.
 • Badanie i leczenie najczęstszych zaburzeń stawów kręgosłupa odcinka szyjnego, piersiowego, kończyny górnej.
 • Terapia:
  • mobilizacje (bierne i czynne), manipulacje stawów ,
  • elementy neuromobilizacji,
  • leczenie tkanek miękkich,
  • propozycje autoterapii.

Moduł II

 • Wprowadzenie do terapii manualnych i zapoznanie się z podstawowymi pojęciami.
 • Szczegółowe badanie pacjenta, wskazania i przeciwskazania do terapii.
 • Badanie różnicowe oraz testy bezpieczeństwa.
 • Cieśni – diagnostyka i terapia.
 • Badanie i leczenie najczęstszych zaburzeń stawów kręgosłupa odcinka lędźwiowego, stawów SI, kończyny dolnej.
 • Propozycje terapii:
  • mobilizacje (bierne i czynne), manipulacje stawów,
  • elementy neuromobilizacji,
  • leczenie tkanek miękkich,
  • propozycje autoterapii.