Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie oraz studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 2011 uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Odbyła kilkadziesiąt kursów z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach dna miednicy, prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia i technik osteopatycznych.

Pracuje jako fizjoterapeutka w oddziale Położnictwa Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Prowadzi własny gabinet URO-FIT. Jest wykładowcą akademickim w trzech warszawskich szkołach wyższych: Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkole Rehabilitacji i Społecznej Akademii Nauk.

Autorka kilkunastu artykułów naukowych oraz kilku rozdziałów w monografiach. Otrzymała nagrodę Rektora AWF Warszawa za „Osiągnięcia w pracy badawczej i działalność publikacyjną”.  Dwukrotnie wyróżniono jej wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych. Promotorka 50 prac magisterskich i licencjackich.  Autorka  „Niezbędnika dla mam po porodzie siłami natury” i „Niezbędnika dla mam po cięciu cesarskim”. Pomysłodawczyni koła naukowego „Levator ani”.

Hobby: taniec nowoczesny i towarzyski, kajaki, wędrówki górskie, książki

Motto: „jakość a nie ilość” oraz „przejdź do przyczyny i nie zajmuj się zbytnio skutkami”