Biomechaniczny Model Terapii Orofacialnej
Biomechaniczny Model Terapii Orofacialnej
Termin Szkolenia: 11-12.05.2019 Miejsce szkolenia: Warszawa, dokładny adres zostanie podany bliżej terminu kursu Prowadzący: dr Roman Olejniczak [cv] Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu neurorehabilitacji oraz nabycie umiejętności z planowania i przeprowadzenia terapii w obrębie twarzoczaszki.. W efekcie zdobyta widza i umiejętności pozwolą na prawidłową ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz prowadzenie skutecznego programu rehabilitacji i oceny jej rezultatów. Co stwarza terapeucie możliwość wykorzystania nowych umiejętności terapeutycznych w celu poprawy stanu pacjenta oraz jego funkcjonowania w życiu społecznym. Szkolenie obejmuje :
 1. Szczegółowej anatomii i biomechaniki klatki piersiowej.
 2. Rola spastyczności w terapii orofacjalnej.
 3. Postępowania fizjoterapeutyczne z pacjentem wiotkim i spastycznym
 4. Definicja neuroplastyczności
 5. Rola oddechowa przepony ze wskazaniem istotnych elementów terapii pacjenta spastycznego.
Czas trwania:  I dzień 9:00- 17:00, II dzień 9:00- 17:00 Szkolenie obejmuje 21 godzin dydaktycznych i trwa 2 dni (1h dydaktyczna= 45 minut) Uczestnicy kursu otrzymują:
 • Ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych - ponad 70% czasu to praktyka
 • Skrypt
 • Certyfikat ukończenia kursu
Uczestnicy do zajęć potrzebują:
 • Strój Sportowy (top dla Pań)
 • obuwie na zmianę
Do kursu może przystąpić:
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Fizjoterapeuta
 • Lekarz
 • Studenci powyższych kierunków od 2 roku lic.
Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie minimum 8 osób.
brak ocen 900,00  Zapisz się na kurs
FTM – Funkcjonalna Terapia Manualna
FTM – Funkcjonalna Terapia Manualna
Termin:    Wkrótce zostanie ustalony, jeśli jesteś zainteresowany/a kursem- napisz do nas kontakt@med-school.pl Miejsce szkolenia: ul. Elektronowa 2D, Warszawa Instruktorzy: mgr Monika Sekrecka-Rumińska i mgr Marta Waszkiewicz Cele: Zapoznanie się z diagnostyką i najskuteczniejszymi technikami terapii manualnych – polegających na wspomaganiu leczenia narządu ruchu, w szczególności kręgosłupa i stawów obwodowych. Nauka docierania do chorych miejsc poprzez oscylacje, mobilizacje i manipulacje. Celem terapii jest zniesienie bólu i przywrócenie normalnej ruchomości w zablokowanych partiach kręgosłupa lub stawach. Czas trwania: -I Moduł: I dzień 9-17, II dzień 9-17, -II Moduł: I dzień 9-17, II dzień 9-17 Szkolenie obejmuje 42 godziny dydakt. podzielone na 2 moduły Uczestnicy kursu otrzymują:
 • ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych,
 • skrypt,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.
Uczestnicy do zajęć potrzebują:
 • stroju sportowego,
 • butów na zmianę,
 • osobistego dużego ręcznika.
Do kursu może przystąpić:
 • lekarz, fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister),
 • technik masażu,
 • student fizjoterapii (od II roku studiów licencjackich)
brak ocen 1 895,00  Zapisz się na kurs
Is this baby ok? Znajdź odpowiedź w Terapii – Sarah Capelovitch
Is this baby ok? Znajdź odpowiedź w Terapii – Sarah Capelovitch
Termin: 5-6.04.2019 (piątek-sobota) BRAK WOLNYCH MIEJSC- otwarta LISTA REZERWOWA. Zapisy na listę rezerwową-  kontakt@med-school.pl Miejsce szkolenia: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, Centrum Edukacyjne, Sala Konferencyjna A SZKOLENIE OBEJMUJE:
 • Kliniczne podejmowanie decyzji
 • Jakie są główne zmiany w rozumowaniu klinicznym w świetle aktualnych badań nad niemowlakami
 • Najważniejsze cechy rozwoju niemowlaka do 1 roku życia
 • Omówienie wybranych przypadków klinicznych, film + pokaz terapii+ dyskusja
 • Różnicowanie hemiplegii i diplegii spastycznej
 • Omówienie wybranych przypadków klinicznych: diagnostyka i terapia dziecka wiotkiego, dziecko ze zmiennym napięciem mięśniowym, pacjent + pokaz na żywo
 • Zaburzenia oralne występujące w różnych zaburzeniach neurologicznych u niemowląt
 • Informacje potrzebne dla pacjenta do domu
Instruktor:
Sarah Capelovitch, PT PhD, Bobath EBTA Senior Instruktor W 1981 roku otrzymała tytuł instruktora NDT Bobath z rąk Karla i Berty Bobath. Przez wiele lat była przewodniczącą European Bobath Tutors Association (EBTA). Prowadzi kursy NDT – Bobath na całym świecie. Ukończyła kurs Vojty, uwalniania powięzi, integracji sensorycznej (SIPT) i uczestniczyła w dwumiesięcznym kursie w Instytucie Peto na Węgrzech. W latach 1982-2004 była kierownikiem fizjoterapeutów w Gan Shikumi, Jerozolima oraz do roku 2007 starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Hajfie.  Wykłada na licznych międzynarodowych konferencjach poświęconych terapii dzieci, była także w komitecie organizacyjnym The Eastern European and Mediterranean Conference, Izrael, 2008. Jest założycielem Palestinian–Israeli Forum on rehabilitation in Neurodisabilities, w ramach programu JDC Mideast z 2006 roku. Aktualnie zaangażowana jest w doradztwo w ramach Wczesnej Interwencji przedszkolach oraz w prywatnej klinice. Przewodniczy także izraelskiemu oddziałowi EBTA.
Czas trwania: I dzień 9:00- 17:00, II dzień 9:00- 17:00 Szkolenie obejmuje 21 godzin dydaktycznych i trwa 2 dni (1h dydaktyczna = 45 min.). Ilość miejsc jest ograniczona Warsztaty będą tłumaczone na język polski. Uczestnicy kursu otrzymują:
 • ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych,
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisy na listę rezerwową-  kontakt@med-school.pl
brak ocen 1 200,00  Czytaj dalej
Kinesiology Taping w Logopedii- Plastrowanie Dynamiczne
Kinesiology Taping w Logopedii- Plastrowanie Dynamiczne
Miejsce szkolenia: Warszawa, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa -> Centrum Edukacyjne, Sala Konferencyjna A Termin: 30-31.03.2019 (sobota i niedziela) Cena: 900 zł Dostępność: Są wolne miejsca. Prowadzący: dr Ireneusz Hałas – specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior Instruktor K-Active Taping. Czas trwania: Godziny: Sobota 10:00-18:00 | Niedziela 9:00- 17:00 Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min.) UWAGA! Osoby uczestniczące w poprzednich edycjach w kursie podstawowym, mają możliwość uczestniczenia tylko w drugiej części kursu (część rozwijająca)- koszt 450 zł. Taką chęć prosimy kierować na e-mail: kontakt@med-school.pl Uczestnicy kursu otrzymują: 
 • skrypt szkoleniowy z technikami plastrowania
 • plaster K-Active Tape Classic (dzień 1)
 • plaster K-Active Gentle (dzień 2)
 • certyfikat uczestnictwa w języku polskim.
Uczestnicy do zajęć potrzebują:
 • strój sportowy (top dla Pań)
 • obuwie na zmianę
 • ręcznik na leżankę
 • ostre nożyczki do cięcia plastrów (typu biurowe Tetis)
Do kursu może przystąpić:
 • logopeda
 • neurologopeda
Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie minimum 10 osób.
brak ocen 900,00  Zapisz się na kurs
Manualne Techniki Leczenia Zaburzeń Struktur Nerwowych
Manualne Techniki Leczenia Zaburzeń Struktur Nerwowych
Termin: Wkrótce zostanie ustalony, jeśli jesteś zainteresowany/a kursem- napisz do nas kontakt@med-school.pl Miejsce szkolenia: ul. Elektronowa 2D, Warszawa Instruktorzy: mgr Monika Sekrecka-Rumińska i mgr Marta Waszkiewicz Cele: Zapoznanie się z diagnostyką i technikami terapii struktur nerwowych w szczególności obwodowego układu nerwowego. Nauka docierania do chorych miejsc poprzez: neuromobilizacje, punkty spustowe, masaż poprzeczny i funkcjonalny. Celem terapii jest zniesienie bólu i przywrócenie prawidłowej neuromechaniki. Czas trwania: I dzień 9:00-17:00, 2 dzień 9:00-17:00 Szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne i trwa dwa dni (1 godzina dydaktyczna = 45 min.). Uczestnicy kursu otrzymują:
 • ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych,
 • skrypt,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.
Uczestnicy do zajęć potrzebują:
 • stroju sportowego,
 • butów na zmianę,
 • osobistego dużego ręcznika.
Do kursu może przystąpić:
 • fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister),
 • technik masażu,
 • student fizjoterapii (od II roku studiów licencjackich).
brak ocen 985,00  Zapisz się na kurs
Trójwymiarowa Korekcja Skolioz wg K. Schroth
Trójwymiarowa Korekcja Skolioz wg K. Schroth
Termin: 14-16.06.2019 (piątek-niedziela) Miejsce szkolenia: Piątek: Ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa (Hotel Czerniewski, sala konferencyjna A) Sobota/Niedziela: Ul. Ryżowa 17, 02-483 Warszawa (Przedszkole nr 419) Instruktorzy: mgr Dalia Woźnica Cele: Zapoznanie się z praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą leczenia skolioz. SZKOLENIE OBEJMUJE:
 • Najnowsze wytyczne terapii skolioz wg SOSORT
 • Definicje, patomechanizm, biomechanika skolioz
 • AIS skolioza idiopatyczna- z komponentą malformacji rdzenia
 • Skolioza idiopatyczna- z komponentą zaburzeń tk. łącznej
 • Podstawy koncepcji metody K.Schroth
 • Badanie, diagnoza, prognozowanie
 • klasyfikacja typów skolioz
 • Korekcja postawy, ADL ze skoliozą
 • Budowanie ćwiczeń
 • Nauka oddechu korekcyjnego 3D
 • Międzynarodowe nazewnictwo
 • Chwyty mobilizujące
 • Techniki wspomagania korekcji
Czas trwania: I dzień 15:00- 19:00, II dzień 9:00- 19:00, III dzień 9:00-15:00 Szkolenie obejmuje 26 godzin dydaktycznych i trwa 3 dni (1h dydaktyczna = 45 min.). Uczestnicy kursu otrzymują:
 • ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych,
 • skrypt,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.
Każdy uczestnik przynosi:
 • długopisy w kolorach: niebieski, czerwony, zielony
 • ma wygodny strój, stanik sportowy
Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie minimum 8 osób.
brak ocen 1 500,00  Zapisz się na kurs